Nemira Publishing House SRL, cu sediul în București, strada Iani Buzoiani, numărul 14, sector 1, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului M2 cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, în baza contractului de finanțare nr. M2-3083 / 29.12.2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului București, în calitate de ordonator terțiar de credite.

Valoarea proiectului este de 834813.75 RON, din care Grant 725925 RON, Cofinanțare Beneficiar 108888.75 RON.

Data începerii proiectului a fost 12/01/2021 și are o durată de maxim 1 an, împărțită în: o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către Beneficiar și o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii, precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării.

Proiectul s-a implementat la adresa: strada Iani Buzoiani, numărul 14, sector 1, București.

Obiectivul îl constituie acordarea de sprijin financiar Beneficiarului, în contextul crizei provocate de COVID-19, a cărui activitate a fost afectată direct sau indirect de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Rezultatul proiectului îl reprezintă menținerea locurilor de muncă existente la data înscrierii, precum şi a activităţii, pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Source