Ob?inerea dosarelor medicale este absolut necesar? pentru a completa documentele depuse pentru a sus?ine testul pentru permisul de conducere (?i pentru a schimba un permis expirat, dar în acest caz, ?tii deja ce trebuie s? faci). Va trebui s? vizita?i ni?te exper?i în acest sens. Ei trebuie s? v? verifice ?i s? v? dea acordul scris cu privire la capacitatea dumneavoastr? de a conduce. Prin ce birouri trebuie sa treci si de ce ai nevoie de aceste inspectii si avize ca sa frimesti fisa auto?

Pe cine trebuie s? vizitezi?

fise auto

Medicul dumneavoastr? ar trebui s? v? consulte pentru a vedea dac? ave?i un atac de cord grav sau un atac sc?zut de zah?r din sânge. Un atac de cord sau o sc?dere brusc? a zah?rului din sânge poate provoca o pierdere a controlului asupra ma?inii tale, punând în pericol ceilal?i utilizatori ai drumului, pe tine ?i pe pasagerii t?i. Nu v? face?i griji, acest lucru nu implic? o analiz? am?nun?it?. O singur? consulta?ie ?i câteva r?spunsuri din partea dumneavoastr? sunt suficiente pentru a-i anun?a medicul ce va scrie pe card.

Mul?i oameni sunt surprin?i c? trebuie s? mearg? la un specialist ORL pentru a completa formularul auto, dar acest lucru este mai mult decât normal. În trafic, nu numai c? vezi, ?tii ce s? faci, ai grij?, ai vitez? ?i dexteritate, dar ai ?i un anumit nivel de auz. Scap? de ORL cât mai curând posibil. Nu trebuie s? ai un auz bun al unei pisici, doar c? nu trebuie s? ?ipi la doctor.

Un alt specialist care trebuie s? se ocupe de aptitudinea dvs. de a conduce semnatar este un chirurg ortoped. La fel ca ceilal?i medici, va efectua o scurt? inspec?ie. În cele din urm?, pe baza rezultatelor, va determina dac? ave?i o afec?iune a sistemului musculo-scheletic care v? împiedic? s? conduce?i corect ?i în siguran?? în vreun fel.

A patra opinie de obtinut este cea a unui neurolog. Dac? nu ave?i o tulburare neurologic? grav?, nu ve?i fi aici pentru mult timp. Poate ap?rea problema c? medicul ?tie dac? le ai în doar câteva minute. Timp de reac?ie, analiza coordon?rii motorii; poate testa ?i reflexele. Tulbur?rile neurologice sunt u?or de observat prin simpla analiz? a mi?c?rilor ?i a expresiilor faciale.

Într-un cabinet de psihiatrie, totul se rezum? la o scurt? discu?ie. Câteva întreb?ri de la medicul dumneavoastr? ?i r?spunsurile dumneavoastr? – este suficient s? ob?ine?i semn?tura ?i ini?ialele medicului psihiatru. Ce condi?ii nu sunt potrivite pentru conducere? Epilepsie, retard mintal, tulbur?ri psihice severe. Este u?or de în?eles de ce trebuie s? treci pe lâng? biroul lui. Nu vrei ca oamenii cu aceste condi?ii s? fie implica?i în trafic.

Trebuie s? vezi multe când e?ti la volan. Tocmai la timp pentru a vedea pietonii care se preg?tesc s? traverseze drumul. Vede?i, de asemenea, frânele ma?inii din fa?? ?i luminile care v? oblig? s? vira?i la dreapta sau v? interzic s? vira?i. Medicul oftalmolog trebuie s? se asigure c? pute?i vedea clar la ambii ochi, ave?i o vedere periferic? bun? ?i nu ave?i probleme de vedere în lumin? puternic? sau slab?.

Source