Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 20.06.2022.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea S.C. DINAMIC TOP CONFORT S.R.L.

Proiectul a avut ca principale rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 223587.04 lei (valoarea totala) din care: 194423.5 lei grant si 29163.54 lei cofinanțare.

  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

Rizea Valentin

Administrator

Source