PRAM este un acronim pentru Protecție prin Relee Automatizare și Măsură, iar scopul acestor verificări este de a preveni electrocutarea personalului, incendiile și distrugerea echipamentelor electrice și electronice, precum și de a verifica continuitatea nulului de protecție. Verificările PRAM includ o serie de măsurători specifice, cum ar fi rezistența de izolație, impedanța de buclă, rezistența de dispersie a prizelor de pământ și continuitatea centurii de împământare. Acestea sunt efectuate cu ajutorul unui dispozitiv special.

Insulațiile PRAM pot fi realizate la fiecare 6 sau 12 luni, cu recomandarea ca acestea să fie efectuate semestrial – o dată în timp uscat și o dată în timp umed. Cu toate acestea, o verificare completă (priză de pământ, tablou electric, prize și echipamente) este obligatorie o dată pe an.

Pentru a monitoriza starea unei prize de pământ, de exemplu, ar trebui efectuate măsurători PRAM semestrial (iarna și vara) deoarece condițiile de sol variază (îngheț, uscat și umed). Rezistența de dispersie fluctuează și nu poate fi măsurată cu precizie din cauza coroziunii, factorilor de sol și a modului în care este utilizată priza de pământ (lovitură de trăsnet, utilizare incorectă etc.).

Deoarece rezistența solului nu este uniformă și distanța între electrozi este aleasă experimental, se sugerează ca valoarea calculată să fie media aritmetică a trei distanțe diferite ale electrozilor. Această metodă de testare este cea mai precisă.

Doar specialiștii autorizați de ANRE pot realiza aceste măsurători. Conform ordinului ANRE 116/2016, un specialist autorizat este o persoană cu pregătire și experiență adecvată pentru a evita riscurile legate de electricitate și care a obținut o certificare de electrician autorizat după ce a trecut un examen de autorizare la ANRE. Gradul de autorizare pentru verificări electrice poate fi II-B, III-B sau IV-B. Acești specialiști eliberează un certificat PRAM care validează condiția instalațiilor și echipamentelor electrice. Acest document este necesar în cazul controalelor efectuate de diferite instituții sau agenții, cum ar fi Protecția Muncii, Pompierii sau Protecția Consumatorului.

Procesul de verificare implică trei etape:

1. Inspectare vizuală: Acest prim pas are ca scop determinarea dacă: centura de împământare este dimensionată corect; dacă există conexiuni desprinse sau întreruperi; dacă vreo parte a instalației este afectată de coroziune, în special la nivelul solului; dacă toate conexiunile vizibile la pământ sunt intacte; dacă conexiunile electrice la echipamente sunt solide; dacă piesele de separație asigură continuitate electrică.

2. Testarea: Acest pas include verificarea continuității conductorilor de protecție și măsurarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ.

3. Înregistrarea rezultatelor: Rezultatele inspecțiilor vizuale, măsurătorile continuităților electrice ale tuturor conductorilor de protecție și verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ sunt înregistrate în buletinele de verificări și măsurători electrice PRAM.

Este important de remarcat că legea este foarte strictă cu cei care nu respectă reglementările de securitate și sănătate la locul de muncă. Refuzul de a efectua verificarea PRAM poate fi sancționat cu o amendă între 5.000 și 10.000 lei, conform articolului 39 (9.f) din Legea Securității și Sănătății în Muncă (legea 319/2006).

Ce conține un certificat PRAM?

Ce conține un certificat PRAM?
1. Un certificat sau un buletin PRAM trebuie să includă documentele următoare:
2. Un contract sau comandă sau orice alt tip de înțelegere economică care să reflecte informațiile de identificare ale companiei prestatoare.
3. copie a certificatului ANRE.
4. copie a autorizației ANRE a electricianului care coordonează lucrarea. Conform normelor de protecție a muncii, lucrarea trebuie să fie realizată de cel puțin două persoane: una calificată și competentă (autorizată intern gradul IV SSM) și una instruită (autorizată intern gradul II SSM).
5. copie a certificatului de verificare metrologică a dispozitivului folosit pentru măsurători.
6. Buletinele de încercare/verificare în original, care trebuie să includă următoarele informații:
• Informații de identificare ale companiei atestate de ANRE.
• Seria și numărul buletinului.
• Data emisiunii.
• Compania care operează instalația.
• Identificarea instalației, a părții de instalație sau a echipamentului.
• descriere succintă a măsurătorii/încercării (ex: Acest raport se referă la inspecția echipamentului sau a părții de instalație electrică prin metoda termografică).
• Metoda utilizată – trebuie să se specifice metoda utilizată (și să se indice procedura de lucru din Manualul Calității, care ar trebui să fie disponibilă în timpul lucrării).
• Marca, modelul și seria dispozitivului folosit.
• Seria sau numărul documentului de verificare metrologică a dispozitivului.
• Operațiunile efectuate.
• Rezultatele.
• Observații și recomandări.
• Semnăturile celor care au executat lucrarea.

– Companie: SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL

– Adresă: Șoseaua Leordeni 90B, Popești-Leordeni, 077160

– Telefon: +40 724 591 344

– Email: [email protected]

– Oraș: București

– Țară: România

– Website/URL: https://simcointl.ro/despre-noi/

Source