Obiectivul general al proiectului Green Synergy este de a oferi resurse educaționale deschise pentru IMM-uri și antreprenori, (existenți/te și potențiali/e), precum și exemple de bune practici, studii de caz și în același timp să faciliteze o comunitate virtuală în jurul acestor subiecte. Scopul este de a oferi instrumente de formare de calitate post Covid, pentru a acoperi orice nevoi de formare care au apărut în timpul pandemiei și pentru a încuraja o dezvoltare ecologică și sustenabilă. Implementarea proiectului a fost proiectată pentru a împuternici oamenii să obțină o creștere durabilă, să își schimbe mentalitatea și să își desfășoare operațiunile într-o manieră prietenoasă cu mediul.

În plus, proiectul Green Synergy va sprijini, însoți și pregăti IMM-urile, microîntreprinderile, întreprinderile de familie și antreprenorii potențiali și existenți din Europa pentru viitoare provocări precum combaterea schimbărilor climatice și sprijinirea redresării după criza cauzată de pandemia Covid 19.

În timpul întâlnirii, consorțiul în ansamblu a discutat despre programul general de implementare a proiectului, a definit sarcini și a dezvoltat calendarul de lucru. Pe durata proiectului, partenerii vor desfășura activități de cercetare și analiză care vizează dezvoltarea și livrarea Modelului Green Synergy, care va fi disponibil pe Platforma Green Synergy OER (Open Educational Resource).

Digital Kompass, partener în proiectul Green Synergy se va ocupa de aspectele de digitalizare, și va dezvolta structurile necesare platformei.

Source