08.03.2023

 

Comunicat de presă privind începerea proiectului„INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL”

 

S.C. FABIO & NICOLY VERT S.R.L. derulează, începând cu data de 17.01.2023, proiectul „INVESTITII IN RETEHNOLOGIZARE LA SC FABIO & NICOLY VERT SRL” cod

MySMIS 159586.

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului il reprezintă ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 in cadrul FABIO & NICOLY VERT SRL.

Rezultate estimate in urma implementarii proiectului:

– un proiect de investiții inovativ, realizat in cadrul societatii noastre, pentru

desfășurarea de activități în domeniul corespunzator codului CAEN 4312 Lucrari de

pregatire a terenului prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa

Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

– contribuire la redresarea verde, digitala și rezilienta a economiei, prin contributia cu minim 20% din valoarea proiectului societatii noastre, la atenuarea schimbărilor

climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

– productivității muncii în cadrul, societatii noastre, în anul 3 de sustenabilitate al

proiectului propus, crescuta cu un procent de minim 15,1 % fata de anul 2020.

Valoarea totala a proiectului: 1.392.814,08 lei

Valoare cofinanțare UE: 720.617,00 lei

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Investiții în activități productive

Persoană de contact: Petrache Ioana-Fabiola

[email protected]

tel: 0728 410 556

Source