08.03.2023

 

Comunicat de presă privind începerea proiectului „Investitii in retehnologizare la SC VALICOMPRODEXIM SRL”

 

SC VALICOMPRODEXIM SRL. derulează, începând cu data de 09.02.2023, proiectul „Investitii in retehnologizare la SC VALICOMPRODEXIM SRL” cod MySMIS 160265.

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului il reprezintă ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 in cadrul VALICOMPRODEXIM SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectivul 1: Realizarea unui proiect de investiții inovativ, in cadrul societatii noastre, pentru desfășurarea de activități, în domeniul corespunzător codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului, prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

Obiectivul 2: Asigurarea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei, prin

contribuția, cu minim 20% din valoarea proiectului societății noastre, la atenuarea

schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

Obiectivul 3: Creșterea productivității muncii în cadrul, societății noastre, în anul 3 de sustenabilitate al proiectului propus, cu un procent de minim 15,1 % fata de anul 2020.

Rezultate estimate in urma implementarii proiectului:

– un proiect de investiții inovativ, realizat in cadrul societatii noastre, pentru

desfășurarea de activități în domeniul corespunzător codului CAEN 2363 – Fabricarea betonului, prin valorificarea oportunității de accesare finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 4, Acțiunea 4.1.1, pe o perioada de 12 luni de zile;

– contribuire la redresarea verde, digitala și rezilienta a economiei, prin contributia cu minim 20% din valoarea proiectului societatii noastre, la atenuarea schimbărilor

climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu, in termen de 12 luni de zile;

-cresterea productivității muncii în cadrul, societatii noastre, în anul 3 de

sustenabilitate al proiectului propus, crescuta cu un procent de minim 15,1% fata de anul 2020.

Valoarea totala a proiectului: 4.493.405,49 lei

Valoare cofinanțare UE: 2.070.737,06 lei

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea  4.1.1 Investiții în activități productive

Persoană de contact: MIHAILA ROBERT-ILIE

[email protected]

tel: 0722649710

Source