Cine are dreptul să elibereze certificatul energetic pentru clădiri

Auditorii energetici atestați sunt singurii specialiști care au dreptul conform legii să emită acest document.

În funcție de gradul lor profesional, aceștia pot elibera actul pentru toate tipurile de imobile (auditorii cu grad profesional I) sau doar pentru case și blocuri de apartamente (auditori de gradul II).

În plus, auditorii cu grad profesional I sunt singurii care au dreptul să realizeze audit energetic pentru clădiri.

Puteți vedea dând click pe următorul link un model de certificat energetic.

Auditul energetic este același lucru cu certificatul energetic?

Nu este bine să confundați certificatul energetic cu auditul energetic, întrucât sunt lucruri complet diferite.

Iată cum le definește Legea nr. 372 din 2005 privind performanța energetică a clădirilor:

Certificat de performanță energetică a clădirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Audit energetic al clădirii – totalitatea activităților specifice prin care se obțin date și elemente tehnice despre profilul consumului energetic real al unei clădiri/unități de clădire existente, urmate de identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificarea reducerii consumurilor energetice rezultate din soluțiile propuse, de evaluarea eficienței economice a implementării acestora prin indicatori economici și finalizate cu raportul de audit.

Cât timp este valabil un certificat energetic?

Valabilitatea certificatului energetic este de 10 ani de la emitere, cu excepția cazului în care la imobilul sau partea de imobil (apartamentul) care are certificat valabil nu se efectuează lucrări de renovare majoră.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *