In data de 13 iulie 2021, Romania a adoptat Legea nr. 362/2021 privind auditul contabil si supravegherea publica a activitatii de audit. Aceasta lege reprezinta o reglementare esentiala pentru asigurarea calitatii si integritatii auditului contabil din tara, avand ca scop principal protectia intereselor publice si acreditatea profesionala a auditorilor.

Auditul contabil este un proces de examinare si evaluare a informatiilor financiare, contabile si a altor informatii relevante, cu scopul de a furniza o opinie independenta cu privire la corectitudinea si credibilitatea acestor informatii. Un audit de calitate contribuie la cresterea increderii investitorilor, creditorilor si a publicului in general intr-o organizatie, fiind un instrument vital in asigurarea transparentei si corectitudinii activitatii financiare.

Prin Legea nr. 362/2021, Romania a transpus in legislatia nationala Directiva (UE) 2014/56 privind auditul legal si Directiva (UE) 2016/2341 privind activitatile si supravegherea institutiilor de pensii ocupationale. Astfel, legea are la baza standarde europene si internationale privind auditul, ceea ce contribuie la armonizarea practicilor si asigura un cadru coerent si riguros in domeniul auditului contabil.

CertInspectPrincipalele aspecte reglementate de Legea nr. 362/2021 includ:

Acreditarea si supravegherea entitatilor de audit: Legea stabileste cerinte si proceduri clare pentru acreditarea entitatilor de audit si a auditorilor. Autoritatea competenta responsabila cu acreditarea este Consiliul pentru Acreditarea Auditorilor Financiari din Romania (CAAFR). CAAFR are si rolul de a asigura supravegherea activitatii de audit in tara si sa impuna sanctiuni in cazul incalcarii reglementarilor.

Codul de Etica al auditorilor: Legea prevede adoptarea unui Cod de Etica care sa stabileasca standardele de conduita profesionala pentru auditori. Respectarea acestui cod este esentiala pentru mentinerea integritatii si independentei auditorului.

Rotirea auditorilor: Legea stabileste cerinte privind rotirea auditorilor la intervale regulate, pentru a preveni orice conflicte de interese si a asigura obiectivitatea procesului de audit.

Auditul entitatilor de interes public: Conform legii, anumite companii si organizatii cu o importanta majora pentru economie si societate sunt considerate entitati de interes public si sunt supuse unor cerinte suplimentare de audit legea 362 si transparenta.

Controlul calitatii auditului: Entitatile de audit sunt obligate sa implementeze proceduri pentru asigurarea si monitorizarea calitatii auditului, pentru a asigura un nivel ridicat de profesionalism si exactitate in desfasurarea activitatii de audit.

Trimiterea de informatii si rapoarte catre autoritatile de supraveghere: Auditorii si entitatile de audit sunt obligate sa transmita rapoarte si informatii relevante catre autoritatile competente intr-o maniera eficienta si transparenta.

Legea nr. 362/2021 privind auditul contabil si supravegherea publica a activitatii de audit reprezinta un pas important in dezvoltarea si modernizarea practicilor de audit din Romania, contribuind la consolidarea increderii in piata financiara si in integritatea informatiilor financiare furnizate de catre entitati. Prin promovarea unor standarde inalte de calitate si profesionalism in domeniul auditului contabil, legea sustine dezvoltarea sustenabila si transparenta a economiei nationale.

Source