Anunț finalizare proiect
SC MISS BAKER PRODUCȚIE SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”, proiect nr. RUE 176 înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituită prin OUG nr. 61/2022, in baza contractului de finanțare nr. M2-AGRI-176 din 20-06-2022.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) și Agen-ția pentru IMM, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv 20.06.2022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității firmei MISS BAKER PRODUC-ȚIE SRL în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
✓ menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
✓ menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 264.706,26 lei (valoarea totală) din care: 230.179,35 lei grant si 34.526,91 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-rațional Competitivitate 2014-2020
SC MISS BAKER PRODUCȚIE SRL
Persoană de contact: Carmen Pleșca
Tel.: 0764.165.014

Source