“Urmează-ți VISUL!” – Un proiect dedicat tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Servicul Public de Ocupare cu rezidența în Regiunea Sud-Est

 ASCO GRUP SRL, în calitate de Solicitant și în parteneriat cu BUSINESS TRAINING MANAGEMENT S.R.L. (Partener 1) și ASOCIAȚIA EVA (Partener 2), a demarat în luna iulie 2022, implementarea proiectului “Urmează-ți VISUL!”, POCU/991/1/3/153993, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se desfășoară in perioada iulie 2022 – decembrie 2023. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 4.947.980,58 Lei.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism integrat de promovare a unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă a cel putin 371 persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs (care nu lucrează şi nu urmează o formă de învăţământ sau un program de formare profesională, înregistrați și profilați în funcție de nivelul de ocupabilitate) cu vârsta între 16 – 29 ani,înregistrați la Servicul Public de Ocupare, având rezidența în Regiunea Sud-Est – județele Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Constanța și Vrancea.

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor grupului țintă din Regiunea Sud-Est, parteneriatul condus de ASCO GRUP SRL va realiza următoarele activități:

  • derularea de programe de formare profesională pentru calificare și recalificarepe piața muncii pentru 299 persoane din grupul țintă;
  • certificarea competențelor dobândite de grupul țintă în timpul programelor de formare profesională acreditate ANC;
  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale – serviciile de evaluare a competențelor profesionale vin în întâmpinarea persoanelor care au experiență într-un domeniu, dar nu dețin un certificat sau o certificare a competențelor dobândite prin practicarea calificării/ocupației respective.
  • furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării;
  • sprijin acordat pentru un minim de 72 persoane din grupul țintă pentru înființarea de afaceri prin consiliere și consultanță antreprenorială pentru elaborarea planurilor de afaceri și prin acordarea de subvenții pentru 10 întreprinderi nou înființate în valoare de 25.000 EUR/întreprindere.

Vă așteptăm să vă alăturați echipei noastre, fie ca și parteneri în vederea integrării active a tinerilor NEETs, fie ca și grup țintă implicat concret în activitățile proiectului nostru “Urmează-ți VISUL!” ID153993.

Date de contact:

D-na Andreea KRONBERGER, Manager Proiect

E-mail: [email protected]

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Source