Legea care reglementeaza debransarea de la sistemul centralizat de incalzire

Procesul de debransare RADET este reglementat prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Aceasta stabilește că proprietarii spațiilor locative au dreptul să solicite debranșarea în orice moment și să treacă la o sursă de încălzire alternativă. Debranșarea poate fi realizată numai în perioada caldă a anului, de obicei între aprilie și septembrie, pentru a permite proprietarilor să se pregătească pentru sezonul rece și pentru a evita oprirea furnizării de căldură în perioada de iarnă.

Documente necesare pentru debransare RADET

Procesul de debransare RADET necesită o serie de documente care trebuie întocmite și depuse la autorități pentru a se obține aprobarea debranșării. Printre acestea se numără cererea de debranșare, acordul vecinilor pe verticală și pe orizontală, cererea către asociația de proprietari și acordul scris al acesteia, copii ale actelor de identitate și ale actelor de proprietate ale locuinței, acordul de acces la sistemul de distribuție de gaze și contractul de furnizare sau avizul tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale. În plus, este necesar să se întocmească un proiect tehnic de debranșare, care trebuie realizat de un proiectant specializat și atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

 Help Instal este partenerul ideal in procesul de debransare RADET

Pentru a simplifica procesul de debranșare, compania HELP Instal oferă servicii complete de proiectare, execuție și debranșare RADET Termoenergetica pentru clienții săi. Compania este autorizată de ANRE și agreată de Distrigaz pentru a proiecta și executa instalații de gaze naturale, revizie gazverificari gaz și debranșări în București și județul Ilfov. Echipa de profesioniști de la HELP Instal preia toate documentele necesare și se ocupă de întreaga procedură

Source