Antet comunicat de presa granturi capital de lucru m2

Data: 08.03.2023

Anunţ începere proiect: “MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL MACROM TRANS SRL”

MACROM TRANS SRL anunţă începerea activităţilor proiectului “MODERNIZAREA ACTIVITATII IN CADRUL MACROM TRANS SRL”, Cod SMIS 160301, finanțat in cadru POC – Programul Operaţio-nal Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” si a prioritatii de investitii ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în proce-sele de inovare” ale Programul Operational Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.
Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Con-tractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 3.731.209,13 lei, valoarea cofinantarii UE de 1.958.848,64 lei .
Data de incepere a proiectului: 08.02.2023.
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.
Obiectivul principal al proiectului il constituie consolidarea poziției pe piață a societatii MACROM TRANS SRL, afectate de criza economica generata de pandemia de COVID-19.
Rezultate asteptate ale proiectului sunt:
1. Documentatie proiect elaborata:
– cerere de finantare elaborata;
– plan de afaceri elaborat;
– alte documente elaborate pentru pregatirea proiectului.
2. Dotarea cu active corporale care se supun prevederilor Anexei I din Propunerea de REGULA-MENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentu-lui European și al Consiliului, precum:
– 8 mijloace de transport auto (dintre care 2 bucati – electrice).
3. Cresterea cifrei de afaceri in anul 3 de sustenabilitate cu 15,06% fata de nivelul anului 2020.
Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 7 angajati.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:
MACROM TRANS SRL
Persoana de contact: Diana-Tatiana EDU, Administrator,
Telefon: 0731040111
Adresa de e-mail: [email protected]

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-
2020

Source