Data: 16.11.2023

 

                           Anunţ finalizare proiect: „Modernizarea activitatii in cadrul Anvelo Center SRL”

ANVELO CENTER S.R.L. anunţă finalizare activităţilor proiectuluiModernizarea activității în cadrul Anvelo Center SRL “, Cod SMIS 160152, finanțat în cadrul POC –  Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economie” și a priorității de investiții ”Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” ale Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, de consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19.

Perioada de implementare proiectului este de la data semnării contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, şi perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor și nu va depăși data de 31.12.2023 și are o valoare totală de 4,045,190.53 lei, valoarea cofinanțării UE de 1,485,048.87 lei.

Data de începere a proiectului: 10.02.2023.

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a societății Anvelo Center SRL, afectate de criza economică generată de pandemia de COVID-19.

Rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  1. Documentație proiect elaborată:

– cerere de finanțare elaborată;

– plan de afaceri elaborat;

– alte documente elaborate pentru pregătirea proiectului.

  1. Suprafața de servicii modernizată prin proiect de 1637 mp și dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv mijloace de transport auto electrice și hibride care se supun prevederilor Anexei I la Regulamentul Delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, precum:

– 21 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

– 10 active necorporale

– un sistem de panouri fotovoltaice și un sistem de pompe de căldură – sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților

  1. Creșterea cifrei de afaceri în anul 3 de sustenabilitate cu 15,15 % față de nivelul anului 2020.

Numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate va fi cel puțin egal ca cel din anul 2020, respectiv 37 angajați.

Informații suplimentare se pot obţine la:

ANVELO CENTER S.R.L.

Persoana de contact: Janos Laszlo Pecher, Asociat, Telefon: 0746.234.000 / 0259.406.486

Adresa de e-mail: [email protected]

     

Source