COMUNICAT DE PRESA

                                                                                                                                                                Data: 30.9.2022

Anunt finalizare proiect POR 2.1A

Duniag Excavatii S.R.L.

Titlul proiectului: Diversificarea activitatii la SC Duniag Excavatii SRL

Numele beneficiarului: Duniag Excavatii SRL

Obiectivul general al proiectului: Diversificarea activitatii la DUNIAG EXCAVATII SRL prin achizitia de echipamente de ultima generaie necesare derularii activitatii lucrarilor de pregatire a terenului, într-un interval de 10 luni de la data semnarii contractului de finantare, astfel încât sa contribuie la dezvoltare regionala, precum si la consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului de servicii din Regiunea Nord-Est

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea activitatii firmei DUNIAG EXCAVATII SRL prin achizitionarea de utilaje performante din domeniul lucrarilor de pregatire a terenului, in termen de 10 luni de la semnarea contractului de finantare.

2. Pana la finalizarea activitatilor proiectului, sa se creeze un numar de 5 noi locuri de munca, ca urmare a implementarii proiectului de investitii propus.

Rezultatele proiectului: proiect realizat si implementat conform Ghidului Solicitantului si Contractului de finanare cu un grad de realizare de 100% al indicatorilor propusi si crearea a 5 noi locuri de munca; bunuri si servicii achizitionate conform Contractului de finantare si activitatilor prevazute (2 buldoexcavator, 1 miniexcavator, 1 miniincarcator, 2 stalpi de iluminat dotati cu panou fotovoltaic, 3 pubele colectare selectiva deseuri, 1 rampa mobila persoane cu dizabilitati); vizibilitatea proiectului asigurata conform masurilor de informare prevazute în Manualul de Identitate Vizuala.

Impactul investitiei: Implementarea proiectului are impact asupra comunitatii locale si la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord-Est, prin achizitia de echipamente necesare fluxului de prestari servicii al SC Duniag Excavatii SRL, prin crearea si oprationalizarea a 5 noi locuri de munca si prin dezvoltarea mediului de afaceri zonal.

Valoarea totala a proiectului: 1.281.871,06 lei

Valoarea finantarii nerambursabile: 865.109,60 lei

Data inceperii proiectului: 20.04.2021

Data finalizarii proiectului: 30.09.2022

Codul SMIS: 130991

Contract de finantare nr. 6845/20.04.2021

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.1A

Autoritatea de Management POR: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP)

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est

Date de contact Duniag Excavatii Srl:

Persoana de contact: Dumitru-Nica Florin-Manager proiect

Telefon: 0744333054

E-mail:[email protected]

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Source