Proiectul s-a derulat pe o perioada de 180 de zile calculate din momentul plății ajutorului financiar către beneficiar, respectiv 31.08.2021 – 28.02.2022.

Valoarea totala a proiectului este de 346,917.1650 RON, din care valoarea grantului a fost de 301,667.1000 RON

Obiectul proiectului l-a reprezentat ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexate, cu obligația să asigure implementarea proiectului în conformitate cu legislația măsurii

Proiectul a avut principalele rezultate:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni de la obținerea finanțării,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19,

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Gheorghe Parv,

Funcţie: Manager

Tel. 0744 643 242,

e-mail: [email protected]

ROMCHRONO SRL

Source